Vivus

Om in te schrijven voor een sociale huurwoning moet je aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Welke voorwaarden toetsen we bij de inschrijving?
• Of je 18 jaar bent of ouder;
• Ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
• Je inkomsten van 3 jaar terug onder de inkomensgrens liggen,
  Vanaf 1 januari 2023 geldt: € 28.105 (alleenstaande), € 30.460 (alleenstaande met handicap),
  € 42.156 (alle anderen), verhoogd met € 2.356 per persoon ten laste;
• Je geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of vruchtgebruik bezit, in het binnen- of buitenland;
• Je de Nederlandse taal spreekt (taalniveau A2), want dat moet je kunnen max. 2 jaar nadat je een woning kreeg toegewezen. 

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je ingeschreven worden.
Omdat er meer kandidaat-huurders dan woningen zijn, werken we met een wachtlijst. SVK’s wijzen immers eerst toe aan mensen met een dringend woonprobleem in combinatie met beperkte financiële middelen.

Je plaats op de wachtlijst zal bepaald worden door:
• Je financiële situatie
• Je huidige woonsituatie
• Je band met de gemeente of ons werkingsgebied
• Je kinderlast
• Je inschrijvingsdatum bij het RSVK
• Of je reeds RSVK huurder bent en wenst te verhuizen

Om de inschrijvingsvoorwaarden na te gaan en je plaats op de wachtlijst te kunnen bepalen vragen we een aantal documenten op. Wanneer je deze documenten hebt verzameld, kan je een afspraak maken!

In bepaalde situaties kan afgeweken worden van de inschrijvingsvoorwaarden (vb. minderjarig zijn maar alleen willen wonen met begeleiding, een eigendom bezitten maar die wordt binnenkort verkocht of onteigend, je inkomsten 3 jaar terug waren zeer hoog maar zijn ondertussen gedaald, je kan wegens omstandigheden niet deelnemen aan Nederlandse les, …). Voor een volledig overzicht kan je het eerste deel van het intern huurreglement raadplegen.
Wens je een afspraak te maken om in te schrijven of wens je meer informatie te krijgen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Je kan sinds 2020 meedelen dat jouw kandidatuur bij ons doorgestuurd mag worden aan andere sociale verhuurders die in ons werkingsgebied of aangrenzende gemeenten actief zijn. Zo maak je ook meer kans op een sociale huurwoning in de ruime omgeving. De gegevensuitwisseling gebeurt volgens dit protocol. Aarzel dan niet om ons te contacteren als wij jouw kandidatuur mogen doorsturen.