Vivus

Toewijzingssysteem

Wat als een woning vrij komt?

Op het moment dat een woning vrijkomt, nodigen we de eerste tien kandidaten op de wachtlijst uit. Via brief vragen we opnieuw een aantal recente documenten op om na te gaan hoe je situatie nu is. Op die manier gaan we na of je punten op de wachtlijst aangepast moeten worden. Zo gaan we na of je punten op de wachtlijst gewijzigd moeten worden.
De kandidaat-huurder die na actualisatie van het dossier bovenaan de wachtlijst komt te staan, zal telefonisch uitgenodigd worden om de woning te bezoeken.

Indien je de aangeboden woning aanvaardt, dan word je huurder van het RSVK.

Wat als ik een aangeboden woning weiger?

Indien je de aangeboden woning weigert, blijf je ingeschreven op de wachtlijst. Je dossier wordt wel 3 maanden op wacht gezet. Tijdens die periode krijg je geen aanbiedingen. Je kan schriftelijk verzoeken om niet op wacht te worden geplaatst. Indien je 2 maal een aangeboden woning weigert te aanvaarden, worden gedurende één jaar 3 minpunten toegekend aan je dossier.

Wat als ik niet reageer op een uitnodiging om mijn dossier te actualiseren?

Indien je 2 keer niet reageert op een uitnodiging voor een woning die aan jou kan worden toegewezen, zal je geschrapt worden van de wachtlijst. Voor meer informatie omtrent schrappingsregels, weigeringen afwijken,... raadpleeg je best hier het intern huurreglement.