Vivus

Eenmalige verplichte actualisatie én bevestiging van de inschrijving

Na de start van het centraal inschrijvingsregister (CIR) is er eenmalig een alternatieve actualisatie vanaf 18 maart 2024.

VIVUS zal naar alle kandidaten die gedomicilieerd zijn in het werkingsgebied van VIVUS een brief sturen in week 12 (van 18 maart tot 22 maart 2024).

Kandidaten die een domicilie hebben buiten het werkingsgebied maar willen enkel gaan wonen in ons werkingsgebied, krijgen een brief van ons of een brief van een andere woonmaatschappij.

 

Elke kandidaat moet zijn dossier bevestigen in het CIR via https://ikwilsociaalhuren.vlaanderen.be/ en heeft tijd tot en met 25 april 2024.

Kandidaten die niet meer voldoen aan de voorwaarden moeten bewijsdocumenten aanleveren via het CIR of bezorgen aan VIVUS via inschrijvingen@vivus.be voor 25 april 2024.

 

Als de kandidaat niet bevestigt of de nodige documenten aanlevert dan krijgt de kandidaat nog een herinneringsbrief.

Bij geen bevestiging of reactie wordt het dossier geschrapt na 10 juni 2024 en verliest de kandidaat zijn plaats op de wachtlijst.

 

Aandachtspunten:

  • Het is voldoende dat één van de kandidaat-huurders het dossier bevestigt. Meerderjarige bijwoners moeten niet bevestigen.
  • Het werkingsgebied van VIVUS is opgedeeld in keuzegebieden – de kandidaat wijzigt via het CIR de keuzegebieden waar de kandidaat wil wonen – werkingsgebied in kaart
  • Na bevestiging kijkt de kandidaat ook het scherm woonsituatie na – de kandidaat noteert in welke woonsituatie de kandidaat zich bevindt – voor een versnelde toewijzing kan de kandidaat terecht bij welzijn. versnelde toewijzing
  • De kandidaat kan zelf zijn dossier bekijken op het CIR – heeft de kandidaat hulp nodig kan de kandidaat terecht op de lokale zitdagen. overzicht zitdagen

CIR

Vanaf januari 2024 gaat het centraal inschrijvingsregister (CIR) voor sociaal wonen van start.

Dit betekent dat je als kandidaat-huurder zelf jouw inschrijving op de wachtlijst kan uitvoeren. Hiervoor log je in met jouw identiteitskaart of itsme op de website van het CIR.

Na het volgen van de stappen voor inschrijving zal je jouw dossier van inschrijving kunnen lezen, maar ook wijzigen mocht dit nodig zijn. In dit dossier zal je ook jouw plaats op de wachtlijst zien staan.

Inschrijven voor een sociale woning vanaf 18 maart 2024

 

Sociaal huren

Als je een laag inkomen hebt, kun je sociaal huren. Jouw huurprijs hangt dan vooral af van je inkomen.

Sociaal huren (vroegere SVK)

In sommige uitzonderlijke situaties, kan je huren via een apart stelsel. Je hebt dan ook recht op een huursubsidie.

Versnelde toewijzing

Welke afspraken zijn vastgelegd en hoe moet je zich aanmelden?